-

grudeq

Artykuły użytkownika

Czy od 2023 roku będziemy importować Chleb i bułki z Ukrainy?

Ogłoszony w ten weekend program wyborczy, roboczo nazwany Hattrickiem Kaczyńskiego, w niektórych opiniach jest raczej przyrównywany do plag egipskich, a nie do realnego programu politycznego. W szczególności lament roztacza się wkoło przedsiębiorców Rzeczypospolitej, których przedsiębiorczość ma zostać położona trupem w skutek zwiększenie minimalnego wynagrodzenia w roku 2020 do kwoty 3.000 zł, a w roku 2023 do kwoty 4.000 zł. Tak gwałtowne zwiększenie minimalnego wynagrodzenia ma doprowadzić polskich przedsiębiorców do bankructw, a to z kolei ma doprowadzić do bankructwa Państwo, których dochody mają być prawie w całości wypracowywane przez przedsiębiorców.

A mi jednak program ogłoszony przez Jarosława Kaczyńskiego odpowiada. ...

grudeq
9 września 2019 11:07

292     5581    6

Protokół dyplomatyczny i Poseł Jachira

Do kolejnych wielkich grzechów Prawa i Sprawiedliwości i samego Jarosława Kaczyńskiego politycy Platformy Obywatelskiej dodali kolejny. Okazuje się bowiem, że nie tylko Konstytucję i prawa Rzeczypospolitej ma PiS za nic. Złamano bowiem także święty Protokół Dyplomatyczny pozwalając na to aby Jarosław Kaczyński – szeregowy Poseł, zasiadał w pierwszym rzędzie, koło Prezes Trybunału Konstytucyjnego, na warszawskim spotkaniu w 80 rocznicę wybuchu II Wojny Światowej. Tak rzekł wczoraj młodziutki Poseł Cezary Tomczyk: Poseł Kaczyński w pierwszym rzędzie, to naruszenie Protokołu Dyplomatycznego.

Oczywiście zgodzić się należy z tym, że w szeregach PO-KO panuje już taka panika, że za wunderwaffe, pozwalającą odwrócić los kampanii wyborczej uważa się tam j ...

grudeq
5 września 2019 15:37

41     1693    9

"Zmiennicy" Barei jako dowód upodlenia Polaków

W roku 1986 miałem 4 lata. Coś niecoś pamiętam z tych czasów. Co prawda nie jest to mundial w Meksyku, ale za to pamiętam, że jak po raz pierwszy puścili rok później Zmienników, to podobała mi się tytułowa piosenka z przekleństwem na zakręcie. Mój dom na pewno nie był domem Tarkowskich, ale Tato jako „zaopatrzeniowiec” Spółdzielni Mleczarskich zawsze przywoził do domu tychże spółdzielni produkty. Jego brat był już od 1980 roku we Włoszech (bardziej z przyczyn osobistych i zarobkowych niż politycznych, albo przynajmniej do dziś nie podciąga swojego wyjazdu, pod walkę ze znienawidzoną komuną). Wujek z Włoch był przyczyną mojego i brata skomputeryzowania w roku 1990 za pomocą kasetowego Atari 800XL. Drugi Wujek był już od 1985 roku ofi ...

grudeq
19 sierpnia 2019 16:11

69     2538    5

Pojęcie "praca" a program 500+

Wyobraźmy sobie taką rozmowę:

- Ależ ta Pani ciężko pracuje. Codziennie rano wstaje o 5. Ubiera się i idzie 5 km do lasu zbierać jagody. Zbiera je do 11 rano, a potem idzie 3 km do szosy aby je sprzedawać. Pracuje przy sprzedaży jagód do godziny 16. Za tą pracę przynosi do domu 100 - 200 zł. Ta ciężka praca przy zbierania owoców leśnych trwa przez dwa miesiące i wtedy Pani zarabia łącznie jakieś 9.000 zł. Wszystkie zarobione w tej pracy pieniądze Pani przeznacza na dwójkę swoich dzieci. Praca tej pani jest naprawdę bardzo ciężka.

- Niestety nie jest to prawda. Ta pani wcale a wcale nie pracuje. Wiec tym bardziej nie może pracować ciężko. Pani nie spełnia ustawowej definicji pracy z naszego Kodeksu Pracy. Pracownikiem jest bowiem osoba zatrudniona na podstawie ...

grudeq
19 czerwca 2019 23:26

41     1600    10

Nauczyciel-Krowa zlikwidował i unieważnił Szkołę Polską

W listopadzie 2019 roku, Nauczyciel, który jeszcze pół roku wcześniej, dał się poznać publiczności jako krowa, element dekoracji nauczycielskiego protest-songu, szedł spokojnie na lekcje. Trochę się cieszył. Trochę się smucił. PiS został odsunięty od władzy. Wróciła Platforma. Nauczyciele nie otrzymali podwyżki ale zostało zabrane także 500+. Było to jednak logiczne. Nowy Rząd Platformy w rządowej TVN poinformował społeczeństwo, że jednak PiS miał rację mówiąc, że nie ma pieniędzy na podwyżki, ale skłamał mówiąc, że są pieniądze na 500 plus, wiec Platforma musiała cofnąć ten program. Cóż, takie są zasady. Trzeba zacisnąć pasa. Trzeba też wejść do Sali na lekcję.

- Dzień dobry dzieci!

- Dzień dobry Panu! Muuuuuuuuuuu!!! – zaryczała k ...

grudeq
12 kwietnia 2019 19:19

86     3607    10

Baranów: Demokratyzm blogerski i barokowe pytania

Z Kielc do Baranowa jedzie się szybko. Ot szuka się drogowskazu na Rzeszów. Pilnuje się aby Łysogóry ze Świętym Krzyżem były po lewej stronie. Jeżeli minie się Łagów, to nie dojeżdża się do miasta dawnych Sejmików Ziemi Sandomierskiej – Opatowa, lecz skręca się w prawo, tak aby przejechać przez Iwaniska. Wtedy po lewej stronie mija się osławiony Krzyżtopór Ossolińskich. W tą sobotę, mijając go miałem wrażenie że cegieł tam przybywa i może pewnego dnia zamiast ruin, będzie otynkowany, oszklony pałac przypominający tak liczne pałace w zachodniej Europie? Dalej do drogi krajowej nr 9 – Radom – Rzeszów. Przez sady ziemi Sandomierskiej, można wypatrywać znaków dawnego (a może i obecnego) Siarkopolu. Pilnować się należy gdy p ...

grudeq
14 marca 2019 21:21

28     1330    22

Profesor Dudek rzecze o legitymizacji

Przybył oto do Kielc na spotkanie z lubującymi się w historii mieszkańcami Pan Profesor Antoni Dudek, z wykładem o ocenie Okrągłego Stołu. Dziennikarz, który był obecny na całym spotkaniu, to co miał do powiedzenia Profesor Dudek streścił w taki sposób:

„Przy Okrągłym Stole mieliśmy do czynienia z sytuacją, w której z jednej strony byli przedstawiciele władzy komunistycznej, która nie miała legitymacji społecznej, bo wiadomo, jak została zainstalowana po wojnie. Po drugiej stronie natomiast zasiadła część opozycji - tej, która miała poparcie Zachodu. Część opozycji czuła się pominięta i oszukana, ale to była wina generała Jaruzelskiego. On nie chciał rozmawiać z Kornelem Morawieckim, który z nim też nie chciał rozmawiać. Natomiast chci ...

grudeq
15 lutego 2019 16:28

11     1036    2

Prawo składu albo prawo posiadania "miejsca sprzedaży"

Zmierzając przez historię średniowieczną i historię miast nie sposób nie trafić na prawo składu. Wskazuje się w biogramach miast, że to właśnie nadanie prawa składu pomyślnie wpłynęło na rozwój takim prawem miasta obdarowanego. Utrata zaś tego prawa prowadziła najczęściej do regresu miasta.

Definicja z Wikipedii o prawie składu mówi nam tak: Prawo składu (łac. ius stapulae) – przywilej handlowy nadawany miastom lokacyjnym od XIII wieku (w Polsce od końca XIII wieku), wywalczony przez miasta, polegający na nałożeniu na przejeżdżających przez miasto kupców obowiązku wystawienia na sprzedaż przewożonych towarów. Prawo składu rozwinęło się szczególnie w Europie Środkowej. Na ziemiach polskich jako pierwszy prawo uzyskał Wrocław (1274). Pr ...

grudeq
4 lutego 2019 22:14

13     997    8

Wszystkie drogi do Tłokini prowadzą

Treść notki jak najbardziej prywatna.

Uprzejmie zapytuje, czy jakiś z uczestników, zmierzających na konferencję LUL do Tłokinii, w powiecie kaliskiem ziemskim, województwa Wielkopolskiego, jechać do Tłokini zamierza przez Kielce? A jeżeli jechać przez Kielce zamierza, czy będzie miał miejsce jedno wolne? Jeśli tak, to proszę o info na priv.

 

Względnie czy będzie ktoś miał miejsce wolne z miejscowości do których z Kielc dojadę łatwo, tj. z Radomia/Warszawy/Częstochowy/Katowic?

grudeq
3 grudnia 2018 23:06

10     1052    0

Jak red. Szostkiewicz zrewidował poglądy KOD-u w Kielcach?

Nie zdążyłem na wrześniowe spotkanie w Kielcach z Panem Redaktorem Adam Szostkiewiczem, a które to spotkanie organizowane było przez Kielecki Komitet Obrony Demokracji w ramach LUD – czyli Latającego Uniwersytetu Demokracji. Mojej nieobecności zacząłem jednak szczególnie żałować, kiedy zapoznałem się z relacją ze spotkania pióra Pani Magdaleny Hądzlik umieszczoną na portalu kieleckiego KOD-u: https://kielcekod.pl/2018/10/spotkanie-lud-kim-jest-liberal/ .

Oddajmy głos naszej sprawozdawczyni: „głównym punktem spotkania była dyskusja o współczesnym liberalizmie i próba znalezienia odpowiedzi na pytanie o to, co się stanie, kiedy zakończy się kadencja rządów Prawa i Sprawiedliwości.

Oto proszę! Liberalizm. Doktryna p ...

grudeq
4 października 2018 23:08

19     1218    6

Historia Polski jako seans terapeutyczny

Wybrałem się wczoraj na spotkanie z  historykiem, Panem dr z Uniwersytetu Warszawskiego Tadeuszem Rozwadowskim. Tematem spotkania była postać Aleksandra Wielopolskiego a zachętą do dyskusji był temat „Wizjoner czy kolaborant – hrabia Aleksander Wielopolski, jego wpływ na Polaków i Polskę pod zaborem rosyjskim”. Pan Doktor bardzo solidnie przedstawił biogram margrabiego, jego wykształcenie, misję dyplomatyczną w czasie powstania listopadowego, zwrot ku ugodowości po rabacji galicyjskiej. Doszedł do czasów tuż przed wybuchem Powstania styczniowego i różnicach pomiędzy polityką Wielopolskiego a Zamoyskiego, nazywając je różnicami w taktyce. I to był ten moment w którym po raz pierwszy odezwała się we mnie wola polemiczna.

Oto pr ...

grudeq
21 kwietnia 2018 14:05

14     1369    7

Czy generał Jaruzelski mógłby pracować jako barman?

Miała Rzeczpospolita różnych Generałów. Miała i Generała Artylerii, dowódcę twierdzy Kamienieckiej – Józefa de Witte, który zasłużył się sprzeniewierzaniem pieniędzy i piękną żoną, nie tylko zresztą jego – Zofią Glavani. Miała i generała zdrajcę – Ludwika Wirtemberskiego. Miała generała płaszczącego się przed księciem Konstantym – Józefa Zajączka. W grupie tej, Generał Jaruzelski nie będzie się wyróżniał specjalnie, ani na korzyść ani na niekorzyść. 

Miała też Rzeczpospolita dwóch innych generałów: Generała Stanisława Maczka, który z uwagi na to, że Polska Ludowa dekretem z 1946 roku pozbawiła go obywatelstwa, a byli sojusznicy brytyjscy nie widzieli podstawy dla wypłacaniu ma generals ...

grudeq
2 kwietnia 2018 22:35

4     1004    6

"Moje podatki" czy "Podatki Rz-plitej"?

„Moje podatki” czy „Podatki Rzeczypospolitej”

 

Zacznę od sakramentalnego: Jajakourzędnik.. dostaje lekkiej irytacji, gdy niezadowolony interesant mówi: to Pan tu pracuje za moje podatki, a ja nie dostaje tego co chcę. Oczywiście staram się w żaden sposób nie okazywać swojej irytacji. Co z kolei jest odbierane: „Widać, że jest Pan bezmyślnym i tępym urzędnikiem”. To tylko zwiększa mój chłód, gotowy na odebranie standardowego zestawu pogróżek: „Będę się odwoływał. Zobaczy Pan. Nie odpuszczę tego Panu. Będę walczył. Nawet we Strasburgu. A jak się nie uda, to zobaczy Pan, że skończę z Panem u Jaworowicz”. I to jest ten moment, kiedy można wreszcie powiedzieć do Pana interesanta, że to właściwie w ...

grudeq
21 marca 2018 21:48

175     5352    1

Czy Platforma oddałaby Hitlerowi Gdańsk i korytarz?

Czy Platforma oddałaby Hitlerowi Gdańsk i korytarz?

 

Odpowiedź jest jednoznaczna: Platforma Obywatelska w trosce o międzynarodową pozycję Polską, rozumiejąc traumę Niemiec związana z niesprawiedliwym Traktatem Wersalskim oddałaby Niemcom Wolne Miasto Gdańsk oraz korytarz Pomorski, a także zgodziła się na referendum w Gdyni na temat przynależności państwowej tego miasta, w zamian za prawne uznanie praw Rzeczypospolitej w Gdańsku oraz przedłużenie paktu o współpracy na kolejne 10 lat.

 

Cała obecna próba narzucenia nam prawnego protektoratu przez Izrael potwierdza to co pisał Cat-Mackiewicz o psychice polskich polityków: to jest o przedkładaniu wierności Królom zagranicznym niż własnym. Okazuje się, że np. Platforma Obywatelska w czasie ...

grudeq
4 lutego 2018 21:24

3     831    5

Kombatanci "Lucrum Cessans"

Ponieważ ostatnio w każdej polemice wręcz krzyczałem o tym aby przed każdą dyskusją zdefiniować pojęcia w tejże dyskusji używane, zacznijmy od definicji tytułowych pojęć. Kombatantów ostatnio znakomicie opisał Coryllus w tekście o wdzięcznym tytule „O ślimaku Frasyniuku i bezużyteczności zasług kombatanckich”

( http://gabriel-maciejewski.szkolanawigatorow.pl/o-slimaku-frasyniuku-i-bezuzytecznosci-zasug-kombatanckich )

a także Toyah w tekście „O trzech tysiącach, których nikt nie chciał internować” (http://krzysztof-osiejuk.szkolanawigatorow.pl/o-trzech-tysiacach-ktorych-nikt-nie-chcia-internowac ) i uważam że kim są kombatanci jest dla nas wszystkich jasne. Przejdźmy zatem do pojęcia „Lucrum Cessans”

 

W naszym języku ł ...

grudeq
16 grudnia 2017 19:30

15     1172    1

Posiadanie a prawo własności.

Można czasem powiedzieć, że największym wrogiem prawników są poloniści. Mają bowiem poloniści, a przynajmniej tak ich pamiętam z czasów szkolnych, manierę redukowania z tekstów powtórzeń czy też tych samych wyrazów i zmuszanie piszącego do zastąpienia tego wyrazu innym, chociażby bliskoznacznym. Tymczasem w tekście prawniczym, jak się raz użyje jednego pojęcia, to należy go konsekwentnie używać do końca. Czyli jak ktoś wziął kredyt, to do końca pisze w tekście o kredycie, a nie że pod koniec tekstu piszę o pożyczce.. bo pożyczka a kredyt, to jest zasadnicza różnica. Ale dziś o różnicach pomiędzy posiadaniem a prawem własności. Rzecz istotna, bo swego czasu na coryllusowym blogu spierałem się dość ostro z qwert-ym w temacie niuansó ...

grudeq
14 czerwca 2017 15:27

33     2406    5

Zdrada małżeńska - delikt cywilny czy przestępstwo?

Moich znajomych, będących ze sobą w „związku” już ponad 7 lat, ba! nawet mieszkających wspólnie ze sobą, postraszyłem ostatnio, że jeszcze 3 lata, jak im stuknie 10 lat w związku i każde z nich będzie mogło złożyć wniosek do Sądu o uznanie ich za małżeństwo na skutek „zasiedzenia”. Oczywiście dopatrzyli się w tym jakiegoś kolejnego spisku „Dobrej Zmiany”. Ja zaś powiedziałem, że nowy Rząd wreszcie za poważnie wziął sobie do serca Art. 18 naszej Konstytucji, traktujący o małżeństwie i wprowadził w Kodeksie Rodzinnym i Opiekuńczym art. 1a w którym ustalono, że małżeństwem staje się z mocy prawa w skutek nieprzerwanego, trwającego 10 lat, wspólnego pożycia kobiety i mężczyzny. Sposób ten zaś nawiązuje do rzymskiego „usu ...

grudeq
30 maja 2017 14:54

32     2608    6

Strona 1 na 1.