-

grudeq

Jak PiS znów będzie łamał Konstytucję w Senacie

Wyniki wyborów do polskiego Sejmu i Senatu z 13 października 2019 roku są kolejnym dowodem na złamanie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dn. 2 kwietnia 1997 roku przez partię Jarosława Kaczyńskiego – Prawo i Sprawiedliwość.

Polska Konstytucja, jak to uprzejmie zauważył pan przewodniczący Włodzimierz Czarzasty, wręczona Polakom z rąk lewicy, stanowczo mówi w art., mniejsza o to, że Senat jest Izbą wyższą parlamentu. Izbą wyższa, znaczy ważniejszą niż Izba Niższa, czyli Sejm. Ergo, z tego wnioskowania wynika, że to wybory do Senatu są ważniejsze. Wyższość wyborów do Senatu mierzy się jeszcze w tym, że są to wybory w okręgach jednomandatowych, co jest esencją demokracji według Pawła Kukiza. Ergo, to Senat jest najważniejszą Izbą Polskiego parlamentu.

Sytuacja po wyborach w Senacie jest jasna. Wygrała zjednoczona opozycja. I to właśnie Senat powinien przejąć ster rządów w Polsce. Dlatego też artykuł 95 ust. 2 Konstytucji stanowiący tak:

„Sejm sprawuje kontrolę nad działalnością Rady Ministrów w zakresie określonym przepisami Konstytucji i Ustaw”

Jest w konstytucji naszej przez pomyłkę, tak samo jak art. 18 który mówi o tym, że małżeństwo jest związkiem kobiety i mężczyzny. Prawidłowa wykładnia art. 95 ust. 2 Konstytucji powinna wskazywać, że co prawda formalnie to Sejm sprawuje kontrolę nad Radą Ministrów, czyli wybiera Prezesa Rady Ministrów i udziela Radzie Ministrów votum zaufania lub votum nieufności, to jednak tak naprawdę chodzi o Senat i to Senat, zapisany niepoprawnie w art. 95 ust. 2 konstytucji jako Sejm, powinien wybierać Radę Ministrów. Czyli inaczej, Sejm sprawuje ale to Senat bardziej.  

Ta oczywiście prokonstytucyjna wykładania Konstytucji dostrzega oczywiście art. 121 konstytucji, stanowiący:

Ust. 1

Ustawę uchwaloną przez Sejm Marszałek Sejmu przekazuje Senatowi.

Ust. 2

Senat  w ciągu 30 dni od dnia przekazania ustawy może ją przyjąć bez zmian, uchwalić poprawki albo uchwalić odrzucenie jej w całości. Jeżeli Senat w ciągu 30 dni od dnia przekazania ustawy nie podejmie stosownej uchwały, ustawę uznaję się za uchwaloną w brzmieniu przyjętym przez Sejm.

Ust. 3

Uchwałę Senatu odrzucającą ustawę albo poprawkę zaproponowaną w uchwale Senatu uważa się za przyjętą, jeżeli Sejm nie odrzuci jej bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów.

Jednakże ten artykuł trzeba oczywiście wykładać w zgodzie z najważniejszą wyrażona w art. 2 Konstytucji zasadą prawną, to jest zasadą demokratycznego państwa prawnego. Z tej zasady zaś płynie wniosek jasny, że skoro Senat jest Izbą Wyższa, a Sejm Izbą Niższa, to ważniejsze jest to co ustali Senat. Jeżeli zatem do ustawy Sejmowej, Senat dorzuci jakieś poprawki lub ustawę Sejmową Senat odrzuci, to jeżeli większość Sejmowa PiS, wyliczona jako większość bezwzględna przy obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów, odrzuci taką uchwałę Senatu, to takie odrzucenie uchwały Senatu prze Pisowski Sejm będzie jawnym naruszeniem Konstytucji. Będzie dowodziło, że PiS za nic ma Konstytucję. Będzie to jak najbardziej apelem o to aby wyjść na ulicę i krzyczeć o łamaniu Konstytucji przez partię Kaczyńskiego.

PS

Ewentualna większość opozycyjna PO-KO (Koalicja Obywatelska)-PSL-KP (Koalicja Polska)-SLD w Senacie będzie jedynie miała skutek taki, że wydłuży proces uchwalania ustaw. To oczywiście będzie oznaczać, że będziemy mieli przepychanki na linii Senat/Sejm i awantury, ale sprawnie zarządzana większość w Sejmie jest najważniejsza. Oczywiście wniosek ten, oparty na wykładni Konstytucji nie stanowi o tym, że nie będziemy słyszeć o łamaniu Konstytucji w sposób wskazany w części powyżej Post Scriptum.tagi: prawo  konstytucja  sejm  wybory  senat 

grudeq
14 października 2019 20:19
57     1880    5 zaloguj sie by polubić
komentarze:
Starybelf @grudeq
14 października 2019 20:44

Powiem tak.

Polacy nic się nie stało! Polacy nic się nie stało!

Wydłuży się proces uchwalania ustaw.... Ech, a ja się pytam, ile czasu będzie uchwalana ustawa budżetowa (zrównoważony budżet) i czy już w marcu nie będzie kolejnych wyborów, bo budżetu nie będzie.

Mówię. Politycy PiS twierdzili, że będą mieli 245-260 mandatów i to przy jak największej frekwencji, powyżej 57%. O senacie? Ach, co tam senat. I tak uzyskamy większość. I co? Gdyby nie Pani Staroń to byłoby 48 do 52, a tak jest 49 do 51. Oczywiście na korzyść KOPO i posraluchów, którzy jak ten feniks z popiołów odradzają się z wyborów na wybory.

zaloguj się by móc komentować

Nieobyty @grudeq
14 października 2019 20:46

Jaki jest sens notki - przecież to jest gotowa wykładnia dla Komisji Weneckiej, TSUE i komisarza Timmermansa.

Profofesor Matczak za taka wykładnię  wziąłby jeszcze duże honorarium [choć i tak słuszne tezy z notki powieli i skasuje klub KO].

PS.

... będziemy mieli przepychanki na linii Senat/Sejm i awantury,.. - no niekoniecznie już PiS odrobił lekcję w czasie kampanii i współpracował  z  socjologami i agencjami czas więc zatrudnić dobrą agencję z zakresu doradztwa kryzysowego i parę fajnych akcji i powaga senatorów totalnej opozycji po ich próbach blokady ustaw  legła by w gruzach.

Ma PiS do wyboru hańbę lub  wojnę - objętnie co wybierze i tak skończy na wojnie.

zaloguj się by móc komentować


grudeq @Starybelf 14 października 2019 20:44
14 października 2019 20:54

Art. 121 ust. 2 Konstytucji, Sejm ma 30 dni na ustosunkowanie się do uchwały Sejmu. 

Wie Pan, staram się szukać tego złotego środka, pomiędzy "Polacy nic się nie stało" a tym, że "w marcu nie będzie budżetu"... właśnie ja poklęczałem trochę przy Konstytucji, więc może Pan mi wskaże w jaki sposób Senat w którym KOPO ma 49 do 51 sprawi, że w marcu nie będzie Budżetu. Ale tak z odwołaniem się do Konstytucji lub do Regulaminu Sejmowego. 

zaloguj się by móc komentować

grudeq @Nieobyty 14 października 2019 20:46
14 października 2019 20:58

O tą agencję to chodzi o Ewarysta? czy że jak? 

PiS mając do wyboru Hańbę... no cóż.. Lenttullus , wódz rzymski miał rzec: poświęćmy naszą dumę, a życie zachowajmy dla zemsty. Tak to jest, że zarówno Słowa Churchilla i Lenttullusa są tautologią i zawsze są prawdziwe... czyli nigdy. 

zaloguj się by móc komentować

Greenwatcher @grudeq
14 października 2019 21:02

Koszulki KONSTYTUCJA niebawem podrożeją. 

 

zaloguj się by móc komentować

Starybelf @grudeq 14 października 2019 20:54
14 października 2019 21:17

Marszałek Sejmu po głosowaniu przesyła niezwłocznie Marszałkowi Senatu i Prezydentowi potwierdzony swoim podpisem tekst uchwalonej przez Sejm ustawy. Marszałek Senatu kieruje ustawę do oceny komisjom senackim. Komisje senackie w trakcie prac nad częściami poszczególnymi ustawy mogą kierować zapytania do reprezentantów poszczególnych resortów z wnioskami o udzielenie wyjaśnień. Komisje senackie przekazują następnie swoje opinie dotyczące poszczególnych części Komisji Budżetu i Finansów Publicznych, która koordynuje całość prac nad ustawą w Senacie. Komisja Budżetu i Finansów Publicznych przygotowuje projekt uchwały Senatu, w której proponuje przyjęcie ustawy bez poprawek lub wniesienie poprawek. Senatorowie mogą zgłaszać poprawki do projektu ale z jednym zastrzeżeniem (wynikającym z przepisu art. 220 ust. 1), że zwiększenie wydatków nie może powodować zwiększenia deficytu budżetowego w stopniu większym niż przewiduje to projekt ustawy. Uchwałę w sprawie ustawy budżetowej Senat podejmuje w ciągu 20 dni od jej otrzymania. Propozycje, które zgłosi Senat sejmowi w uchwale a polegające na dokonaniu bezpośrednich zmian Marszałek Sejmu kieruje do Komisji Finansów Publicznych, która przedstawia sejmowi swoje sprawozdanie. Uchwałę Senatu proponującą poprawkę uznaje się za przyjętą, jeżeli Sejm nie odrzuci jej bezwzględna większością głosów (tzn. za jest więcej niż przeciw i wstrzymujących się przy połowie ustawowej liczby posłów). Tekst ustawy ustalony w wyniku rozpatrzenia propozycji Senatu potwierdzony podpisem Marszałka Sejmu zostaje przez niego niezwłocznie przesłany Prezydentowi.

Poprawki senatu mogą działać obstrukcyjnie wobec ustawy budżetowej, a przecież: W ciągu 4 miesięcy od daty wniesienia do Sejmu ustawa budżetowa musi zostać przedstawiona Prezydentowi. Jeśli tak się nie stanie, Prezydent może w ciągu 14 dni zarządzić skrócenie kadencji Sejmu. Projekt ustawy został wniosiony do sejmu 30.09.2019 r., więc do 30.01.2020 r. musi zostać uchwalona i podpisana. Jeśli nie to: 14 dni na skrócenie kadencji sejmu (i senatu) oraz 60 dni na kampanię wyborczą. Tak się składa, że w takim wypadku nowe wybory do parlamentu mogą zbiec się w teminie z wyborami prezydenckimi? Co wówczas? Andrzej Duda będzie miał ogromne trudności. A te wybory w 2020 r. mogą wszystko odmienić.

Tyle.

zaloguj się by móc komentować

grudeq @Starybelf 14 października 2019 21:17
14 października 2019 21:22

Podkreślę, to co w Pana tekście ( a widze, że sięgnął Pan do komentarza a nie do ustaw jest najważniejsze): 

Senatorowie mogą zgłaszać poprawki do projektu ale z jednym zastrzeżeniem (wynikającym z przepisu art. 220 ust. 1), że zwiększenie wydatków nie może powodować zwiększenia deficytu budżetowego w stopniu większym niż przewiduje to projekt ustawy. Uchwałę w sprawie ustawy budżetowej Senat podejmuje w ciągu 20 dni od jej otrzymania. Propozycje, które zgłosi Senat sejmowi w uchwale a polegające na dokonaniu bezpośrednich zmian Marszałek Sejmu kieruje do Komisji Finansów Publicznych, która przedstawia sejmowi swoje sprawozdanie. Uchwałę Senatu proponującą poprawkę uznaje się za przyjętą, jeżeli Sejm nie odrzuci jej bezwzględna większością głosów (tzn. za jest więcej niż przeciw i wstrzymujących się przy połowie ustawowej liczby posłów). Tekst ustawy ustalony w wyniku rozpatrzenia propozycji Senatu potwierdzony podpisem Marszałka Sejmu zostaje przez niego niezwłocznie przesłany Prezydentowi.

 

20 dni .... rozumie Pan... a Sejm 21 dnia odrzuca poprawki Senatu i daje uchwałe do podpisania Panu Prezydentowi. 

Rozumie Pan??

zaloguj się by móc komentować

Starybelf @grudeq 14 października 2019 21:22
14 października 2019 21:28

A wie Pan co oznacza słowo obstrukcja?

zaloguj się by móc komentować

Nieobyty @grudeq 14 października 2019 20:58
14 października 2019 21:31

Mówimy o poważnych sprawach więc parę kontaktów na parę  dobry agencji mogą podrzuci oficerowie DIA z osłony kontrwywiadowczej  baz amerykańskich w Polsce.

Może nie gmatwajmy prostych sprawa - biuro legistlacyjne sejmu dlaczego tam nie zastosowano opcji zero czyli wszyscy won. A potem są takie kwiatki jak opinie tego biura podważające linię wiekszości sejmowej a zgodne z linią totalnej opozycji.

Z uwagi na obecna sytuację trzeba wypracować inne formy pracy np. z góry zakładam opór totalny renegatów z senatu i nie wypuszczamy ustaw ewidentnie z niedoróbkami i mamy przygotowane recepty na obstrukcję.

Wdzimy już sens dlaczego nie ma przedłużenia mandatu dla posła Piotrowskiego bo nie bał się i szedł na zwarcia [na czyją prośbę nie dostał wsparcia w czasie kampanii] . 

To jest cecha tego obozu władzy że wyciąga rękę zamiast pięści - np. minster Gliński jest dumny że jego ministerstwo opłaciło tłumaczenia dzieł Olgi Tokarczuk - a powinno być na odwrót zero funduszy na tłumaczenia niech koszty  działalności translatorskie ponosi Agora lub menadżer polskojęzyczne pisarki. Plujesz na Polskę to ciebie nie wspomagamy. 

I tak należy rozumieć słową "hańba" - to nadmierna pobłażliwości i ugodowa postawa wobec  wrogów. 

Trzeba się trochę szanować. Jedyny który trochę to rozumie to Kurski z TVP - parę rozmów o przyszłych projektach medialnych i ile agencji aktorskich wycofało swoich klientów z marszów KOD.

zaloguj się by móc komentować

porfirogeneta @grudeq
14 października 2019 21:32

Ale macie problem; PiS ogłosi konkurs z cennymi nagrodami, np wiceprezsura Orlen dla członka rodziny, albo stanowisko Rządowego Pełnomocnika ds Równości Psów i Kotów, dla tego Senatora opozycji który pierwszy dołączy do drużyny Dobrej Zmiany i po temacie.

zaloguj się by móc komentować

grudeq @Starybelf 14 października 2019 21:28
14 października 2019 21:55

A Pan umie czytać Konstytucję. Obstrukcja obstrukcją, leczy gdy 30 dnia nie będzie uchwały Senatu w sprawie uchwały Sejmu, to uznaje się, że Senat zgodził się na uchwałę Sejmu i taką przekazuje się do Prezydenta (art 121 ust. 2 Konstytucji),

Nie bardzo widzę Polę na obstrukcję, zwłaszcza gdy Prezydent powie, Minęło 30 dni od dania uchwalenia ustawy budżetowej przez Sejm, nie widzę żadnej uchwały Senatu, to podpisuje to co uchwalił Sejm. 

 

zaloguj się by móc komentować

grudeq @Nieobyty 14 października 2019 21:31
14 października 2019 21:56

Tak, opcja zero. A które to artykuły w Kodeksie Pracy dają możliwośc opcji zero?

Rok 2015 to nie była bezwarunkowa kapitulacja PO względem PIS, tak jak Niemec wobec aliantów w 1945 roku. 

zaloguj się by móc komentować

grudeq @porfirogeneta 14 października 2019 21:32
14 października 2019 21:58

To jest jakiś realizm, no ale kolega Starybelf uważa za realizm obstrukcję senacką.... etc.... Jak to mówią, gdzie dwóch Polaków tam trzy zdania. 

zaloguj się by móc komentować

Paris @Nieobyty 14 października 2019 20:46
14 października 2019 22:01

Takie sa skutki picia wodki  !!!

 

zaloguj się by móc komentować

Nieobyty @grudeq 14 października 2019 21:56
14 października 2019 22:25

Zgoda w 2015 nie było bezwarunkowej kapitulacji ale jak wchodzimy do struktur przesiąknietych agenturą PO to traktujemy je jako struktury wrogie i stosujemy metody dezintegracji tej sieci lub neutralizacji.

Przykład TK i jak wyjęto zaplecze intelektualne Rzeplińskiego czyli prof. Zaradkiewicza - a to on stał za koncepcją wyboru sędziów na zapas przez PO a potem jak go odwrócono stał ze metodą przejęcia TK przez obóz władzy.

Biuro Legistlacyjne Sejmu - co stało za jego reorganizacją i rekrutacją nowych kadr a ten beton awansować [degradacja przez awans] i dać im ważną pracę [np. implementacja jakieś  nieszkodliwej durnoty z Brukseli np. prawo połowu sardynek na szelfie afrykanskim] z dala od kluczowych aktów. Jakoś SN ugryźli i wprowadzili nowe Izby i nowych sędziów.

Co nam za to  oferowano - przykład PGZ kogo wycinano najbardziej kolejne ekipy z nadania MON - jeszcze jedni się w fotelach nie usadowili a już ich kolejna koteria z obozu władzy wycinała [najbezpieczniejsze były niższe  posady z nadania PO ich nikt nie ruszał].

zaloguj się by móc komentować

porfirogeneta @grudeq 14 października 2019 21:58
14 października 2019 22:27

Jak trzeba będzie zmienić ustawę o IPN, albo coś klepnąć co Unia kazała, żadnej obstrukcji nie będzie, tylko praca legislacyjna w tempie stachanowskim.

zaloguj się by móc komentować

Marcin-K @grudeq 14 października 2019 21:58
14 października 2019 22:30

Grudequ!

Bardzo to wszystko ładnie opisałeś od strony prawnej, ale wiesz też na pewno że te ancymony z "opozycji" to są zawołane trole. Jak znajdą nawet najmniejszą szczelinkę, to będa ryć jak szczury. I pewnie wiesz, że oni tak naprawdę konstytutę Kwaśniewskiego mają tam, gdzie slońce nie dochodzi. Jak to kiedyś się mawiało: nie wiadomo gdzie lepiej takich trzymać. W namiocie czy przed. Jak w namiocie to "nasz...ą w środku, a jak przed, to nasz..ą na tropik.

zaloguj się by móc komentować

Nieobyty @Paris 14 października 2019 22:01
14 października 2019 22:31

Z tego co wiem to w restauracji sejmowej jest od minionej już kadencji  zakaz wnoszenia przez reporterów urządzeń do rejestracji wizualnej form wspólnej  konsumpcji napojów i posiłków  przez parlamentarzystów  różnych opcji. 

Dopiero ciężkie medialne ataki oraz fizyczne [ataki na posłankę Pawłowicz] odłuczył reszty posłów ostentacyjne fraternizacji w lokalach. 

Ufam że chodzi o takie skutki picia wódki. 

zaloguj się by móc komentować

Draniu @grudeq
14 października 2019 22:32

Ale to będzie doskonały argument,żeby pokazać .ze senat jest niepotrzebny.. Mnie taka argumencja pasuje ,senat jest niepptrzebny.. A PO wszak w pierwszej swojej kampanii wyborczej zapowiadało likwidację senatu.. Ciekawe czy PiS wyciagnie z archiwum te zapowiedzi programowe .

zaloguj się by móc komentować

Ongaku @grudeq
14 października 2019 22:34

Jest taki stary dobry kawał.

- Tato chce przystąpić do organizacji przestępczej.

- Rząd ZUS czy Sejm ? zapytał ojciec.

Na taczkach to towarzystwo i redukcja administracji o 60 %. banda pasożytów darmozjadów.

zaloguj się by móc komentować

Paris @Nieobyty 14 października 2019 22:31
14 października 2019 22:43

Te wspolne picie wodki...

... i ogolna fraternizacja to juz sie ciagnie - minimum - od Magdalenki... i  NIGDY  sie to wspolne chlanie i zakaszanie nie skonczylo... w najlepsze trwa do dzis i musi sie to zakonczyc i hanba i wojna  !!!

Niemozliwe aby bylo inaczej.

zaloguj się by móc komentować

Paris @Ongaku 14 października 2019 22:34
14 października 2019 22:47

Tak jest...

... na taczki i WON  !!!

zaloguj się by móc komentować

ApesCornelius @grudeq
14 października 2019 23:12

Lekka obstrukcja nie zaszkodzi, na dzisiaj mamy według dziennika ustaw 1954 pozycji.

Ja się pytam kto za tymi rozporządzenia nadąża?

zaloguj się by móc komentować

przemsa @porfirogeneta 14 października 2019 22:27
15 października 2019 03:57

A jaka jest puenta tych Twoich arcyciekawych i wielce odkrywczych przemyśleń. Bo mnie zalatuje typowym dla widzów Świata Według Kiepskich przekonaniem, że panie, to wszystko som po jednych piniondzach oszusty!

 

zaloguj się by móc komentować

qwerty @grudeq
15 października 2019 07:35

wyższy nie znaczy ważniejszy, schemat dot. dwuinstancyjności działania; i organ niższy nie jest związany formalnie wynikami działania organu wyższego [może iteracyjnie robić to samo i tak samo aż do skutku]; wszystkim 'konstytucjonalistom' życzę pobytu tam gdzie Konstytucję mają w d... tj. w polskich sądach/urzędach/....; ja już widziałem na sali sądowej profesorów konstytucjonalistów i jak sędzina im grzecznie pokazała miejsce na ławie i warknęła,  ze ich rozumowanie sądu nie dotyczy ani nie wiąże w żaden sposób; dalej egzaltujcie się własnymi wymysłami, których nie ma w realnej rzeczywistości

zaloguj się by móc komentować

qwerty @grudeq
15 października 2019 07:39

a ci inni [nie PiS] to do konstytucji się co rano modlą i są bardziej ortodoksyjni od chasydów, nieprawdaż? konstytucja pełni rolę mulety na arenie gdzie idzie walka o dostęp do żłobu, a widownia kurzem sie egzaltuje

zaloguj się by móc komentować

przemsa @qwerty 15 października 2019 07:39
15 października 2019 07:42

Kon-sty-tu-cja! to aktualnie najmodniejszy fetysz wykształciuchów ze stajni Zaprzyjaźnionych Stacji™.

 

zaloguj się by móc komentować

Grzeralts @przemsa 15 października 2019 07:42
15 października 2019 07:45

Oj, będziemy to słyszeć do urzygu. 

zaloguj się by móc komentować

qwerty @grudeq
15 października 2019 07:46

"Jest w konstytucji naszej przez pomyłkę, tak samo jak art. 18 który mówi o tym, że małżeństwo jest związkiem kobiety i mężczyzny. Prawidłowa wykładnia art. 95 ust. 2 Konstytucji powinna wskazywać, że co prawda formalnie to Sejm sprawuje kontrolę nad Radą Ministrów, czyli wybiera Prezesa Rady Ministrów i udziela Radzie Ministrów votum zaufania lub votum nieufności, to jednak tak naprawdę chodzi o Senat i to Senat, zapisany niepoprawnie w art. 95 ust. 2 konstytucji jako Sejm, powinien wybierać Radę Ministrów. Czyli inaczej, Sejm sprawuje ale to Senat bardziej.  " - jak żyć? istota konfrontacji cywilizacyjnej objawia się na epatowaniu, że to co napisane nie znaczy to co literalnie napisane;- zatem, każdy sobie sam interpetuje i realizuje przykazania [sorry, ustawy/konstytucje/..] i jest to doktryna obecnej 'cywilizacji' europejskiej - dosłownością/literalnością zgodnie w wytycznymi UE nikt nie jest zwiazany [nikt - dotyczy przede wszystkim prawników (sędziów szczególnie)] - "on nie kradł on inaczej rozumiał prawo"] - tak po prawdzie to na trzeżwym rozumowaniu w RP nikt nie ma szans na przeżycie

zaloguj się by móc komentować

qwerty @przemsa 15 października 2019 07:42
15 października 2019 07:53

równie dobrze brzmi: wieczny sojusz z CCCP;- przecież oni nawet nie wiedzą jak należy stosować normy konstytucyjne w życiu publicznym, życie publiczne opanował bełkot i kretynada; przykład: powszechne rozumienie, iż wyroki sadowe zapadają zgodnie z prawem i na podstawie prawa co skutkuje 'betonowaniem' prawa proceduralnego i materialnego; a co jest istotą? istotą jest pojęcie 'oszustwa procesowe' czyli prawnie dopuszcza się, że wyroki zapadają w drodze czynów niedozwolonych popełnianych przez wszystkich uczestników postępowania, sędziów w szczególności - no i gdzież ci piewcy konstytucji? szacuje się, że ok. 40% orzeczeń w RP posiada uchyby procesowe o skutkach bezwzględnej nieważności zapadłych orzeczeń;- 'równość wobec prawa' jest największą iluzją dla mas

zaloguj się by móc komentować

przemsa @Grzeralts 15 października 2019 07:45
15 października 2019 08:00

Ja się uodporniłem. Mam nadzieję.

zaloguj się by móc komentować

pard @grudeq
15 października 2019 09:01

Szkopuł w tym, że Senat nie jest izbą wyższą z tego, co mi wiadomo. Dzisiaj, to tylko sofistyka i pozostałość historyczna z czasów I Rzeczpospolitej i Sanacji i jest błędnie przenoszona przez - jak się okazuje - większość polityków, politologów, historyków itd.

Pozdrawiam.

zaloguj się by móc komentować

szarakomorka @Starybelf 14 października 2019 21:17
15 października 2019 09:12

A Pan "umi" liczyć?

Ile mamy dni do 30.01.2020r? 

zaloguj się by móc komentować

gabriel-maciejewski @pard 15 października 2019 09:01
15 października 2019 09:54

Ale ty w ogóle rozumiesz tekst, który grudeq napisał?

zaloguj się by móc komentować

pard @gabriel-maciejewski 15 października 2019 09:54
15 października 2019 10:50

Skąd takie wątpliwości?

Przekaz tekstu jest jasny. Popieram go.

Odniosłem się przecież, tylko do jednego aspektu, który jest punktem wyjścia dla znacznej części tekstu, a do którego - jako takiego - się przecież nie odnosiłem.

zaloguj się by móc komentować

Grzeralts @przemsa 15 października 2019 08:00
15 października 2019 11:08

Też mam taką nadzieję wobec siebie. 

zaloguj się by móc komentować

Ongaku @Grzeralts 15 października 2019 11:08
15 października 2019 12:01

Wystarczy wyłaczyć TV,  tyle pieknych ksiazek do przeczytania :)

Polityka mozna sie zajmowac tylko w dniu wyborów - kiedy wydaje nam sie ze mamy na cos wpływ :D

zaloguj się by móc komentować

Wolfram @qwerty 15 października 2019 07:53
15 października 2019 16:41

W praktyce oznacza to, iż sędziowie nagminnie i częstotliwie łamią konstytucyjny nakaz podległości sędziów ustawom.  Innymi słowy - łamią Konstytucję bezpośrednio. Swoboda orzekania ogranicza się bowiem do oceny winy i wymiaru kary ewentualnie wiarygodności zaistnienia zdarzeń - ale nie dotyczy faktów czy stosowania zapisów ustawowych. Na tym polega m.in. zasada prawdy materialnej - ustalania jak w istocie było (ustalenia faktyczne). W praktyce niestety nie. Tzn. swoboda dotyczy kreowania rzeczywistości i uznawania za prawdę materialną subiektywnych ocen i interpretacji. Wyrok, w istocie uznaniowy traktowany jest jako prawda materialna - a tak nie jest. 

W efekcie mamy sędziego, który paraduje w koszulce z napisem "konstytucja" i "broni praworządności" - a ja mam wyrok kasacyjny SN, w którym tenże SN napisał, iż złamanie prawa procesowego przez tegoż sędziego (zapis instrukcyjny, poza interpretacją, oceną i swobodą orzekania) było rażące i oczywiste. Tak oczywiste, iż zapadło na posiedzeniu nadzwyczajnym, nie wymagającym trybu procesowego, tzn. rozpatrzenia racji stron.

PiS "zapomniał", iż w sądach toczy się miliony spraw - tzn. udział elektoratu w postępowaniach sądowych jest powszechny, a nie elitarny - gdyby o tym pamiętał, to przy tym PR i bezapelacyjnych osiągnięciach, jakie ma, miałby w cuglach 70-80% poparcia. 

zaloguj się by móc komentować

porfirogeneta @przemsa 15 października 2019 03:57
15 października 2019 16:50

Wyniki głosowań "Mężó stanu", wiesz gdzie mam, Twoje wrażenia zapachowe?

zaloguj się by móc komentować

Starybelf @szarakomorka 15 października 2019 09:12
15 października 2019 17:05

Projekt budżetu rząd złożył do sejmu 30.09.2019.

Umiem liczyć.

zaloguj się by móc komentować

Starybelf @grudeq 14 października 2019 21:55
15 października 2019 17:06

Minuta po 24,00 i będzie klops.

zaloguj się by móc komentować

Starybelf @grudeq 14 października 2019 21:58
15 października 2019 17:09

Pan nie bierze pod uwagę Bejdy z Wąsikiem, a to błąd.

Nie po to tworzono CBA z TYMI osobami, by teraz nepotystycznie i po kolesiowemu rozdzielać urzędy.

A ponadto jedyny uprawnionym do kierowania Orlenem jest pan Obajtek i jego ekipa.

zaloguj się by móc komentować

przemsa @porfirogeneta 15 października 2019 16:50
15 października 2019 17:18

Domyślam się, że nawet głębiej niż ja Twoje. 

zaloguj się by móc komentować

Wolfram @grudeq
15 października 2019 17:22

Samo życie dopisało ciąg dalszy, potwierdzający ironię Autora - tym razem nieironicznie, na serio:

B. Borusewicz na Onecie:

PiS straciło "moralną i polityczną legitymację do rządzenia".

Wprawdzie cytat wycięty z kontekstu, iż chodzi tylko o Senat - niemniej tak wygląda propaganda - odpowiednio cięte cytaty - i jak to brzmi! Zupełnie jak z przegranym meczem ZSRR - USA, Amerykanie byli "drudzy od końca", a ZSRR zajął wysokie, drugie miejsce.

zaloguj się by móc komentować

Starybelf @Wolfram 15 października 2019 17:22
15 października 2019 17:31

Czego Pan oczekiwał? Że Borusewicz powie: "a od dziś jestem w PiS"?

Tak się kończy noszenie Frasyniuka na rękach i tolerowanie wygłupów pana Kasprzaka.

zaloguj się by móc komentować

Starybelf @Starybelf 15 października 2019 17:31
15 października 2019 17:36

I dodam jeszcze. Tak się to kończy, gdy Onet.de pozostaje w rękach cioci Angeli, a inne portale w rękach Sorosa.  

zaloguj się by móc komentować

Wolfram @Starybelf 15 października 2019 17:31
15 października 2019 17:38

Czego Pan oczekiwał?

Swierdzenie:

PiS straciło "moralną i polityczną legitymację do rządzenia".

w odniesieniu do partii z takim wynikiem wyborów do sejmu to utrata zdrowego rozsądku.

p.s. od Borusewicza niczego nie oczekuję, oceniam treść przekazu wydobywającego się z otworu gębowego.

 

zaloguj się by móc komentować

Starybelf @Wolfram 15 października 2019 17:38
15 października 2019 17:42

w odniesieniu do partii z takim wynikiem wyborów do sejmu to utrata zdrowego rozsądku.

Pytanie tylko, czy pan Borusewicz zdrowy rozsądek posiada.

zaloguj się by móc komentować

Wolfram @Starybelf 15 października 2019 17:42
15 października 2019 17:56

Pytanie tylko, czy pan Borusewicz zdrowy rozsądek posiada.

To zależy, jak definujemy - jeżeli jako racjonalny osąd, to nie - ale politycznie jak najbardziej - to jak z Cyrankiewiczem, który ponoć powiedział, że lawirant może oznaczać kapitana okrętu, to go wyporowadził na spokojne wody w czasie burzy. Irracjoinalny przekaz prowadzi do realnego, racjonalnego celu.

Np. prawnik mówi:

- Kowalski powiedział, że ...

Strona przeciwna:

- nie mógł tego powiedziec, bo od 15 lat nie żyje...

prawnik:

- to nie dotyczy przedmiotu sporu, kwestia czy, żyje, czy nie żyje, mówimy o tym, co powiedział...

Pozorna absurdalność, wręcz głupota niektórych stwierdzeń jest techniką debaty - bywa, że skuteczną. Dla racjonalnie oceniających Borusewicz postradał rozum - dla myślących memami - powiedział prawdę, która w oczy kole.

Doskonale widać to w wyniku wyborów - spora część racjonalnie ocenia rzeczywistość - ale nieco mniejsza jest podatna na memy, a niepodatna na argumenty. Do nich przekaz Burusewicza przemawia. Gdyby było inaczej PO uzyskałoby np. 3,74%.

zaloguj się by móc komentować

Starybelf @Wolfram 15 października 2019 17:56
15 października 2019 18:02

Doskonale widać to w wyniku wyborów - spora część racjonalnie ocenia rzeczywistość - ale nieco mniejsza jest podatna na memy, a niepodatna na argumenty. Do nich przekaz Burusewicza przemawia. Gdyby było inaczej PO uzyskałoby np. 3,74%.

Niestety, rozczaruję Pana, racjonalnie oceniających rzeczywistość jest mniejszość i to zdecydowana. Gdyby była większośc, to PiS przy 35% frekwencji sięgnąłby 90%.

zaloguj się by móc komentować

MZ @qwerty 15 października 2019 07:39
15 października 2019 19:13

" konstytucja pełni rolę mulety na arenie gdzie idzie walka o dostęp do żłobu, a widownia kurzem sie egzaltuje"...

Otóż to...karmią nas kurzem.

zaloguj się by móc komentować

qwerty @Wolfram 15 października 2019 17:56
15 października 2019 20:19

tak, kazuistyka w szczytowej formie; np. w 2018r. obaliliśmy windykacje fikcyjnych długów kreowanych aktami notarialnymi z udziałem osób zmarłych [tak w akcie notarialnym napisał notariusz "stawający zmarl w  ..."; notariusza ocaliła prokuratura wskazując, iż nie odpowiada za to co czyni bo nie musi nic sprawdzać i nadzorujący sąd potwierdził to procesowe stanowisko; uzasadnionym podejrzeniem jest, iż niejaki M.Banaś także dyskontował akty notarialne z udziałem osób zmarłych 

zaloguj się by móc komentować

qwerty @Wolfram 15 października 2019 16:41
15 października 2019 20:24

wymiany prezesów nic nie dają i nie dadzą; 2018r. mianowana przez Z.Ziobro prezes SO w Krakowie "sąd wie, że Pani tego nie zrobiła ale Pani zapłaci" twórcza kontynuacja linii tej jeszcze od Soso, tak po prawdzie to nie ma bredni, ktorej nie potwierdzi polski sędzia, a o współczesnych zbrodniach sądowych to cicho, sza

zaloguj się by móc komentować

qwerty @Wolfram 15 października 2019 16:41
15 października 2019 20:27

jedyną ścieżką konfrontacji jest ocena postępowań pod kątem oszustw procesowych dokonywanych przez strony i/lub przez sędziów: uzasadnienie Postanowienia z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie do sygn. akt III Kp 284/18 Sąd Okręgowy w Krakowie stwierdził m.in.:

 „…Należy uznać, że moglibyśmy mieć w danej sprawie do czynienia z sytuacją, która w doktrynie i orzecznictwie nazywana jest oszustwem procesowym. Cytując za Małgorzatą Dąbrowską - Kardas i Piotrem Kardasem wskazać należy, iż "Wprowadzenie w błąd przybierać może postać tzw. oszustwa procesowego, które zachodzi wówczas, gdy na skutek fałszywych dowodów przedstawionych przez sprawcę doszło do rozporządzenia mieniem na podstawie wyroku sądowego zasadzającego roszczenie.   Wprowadzenie sądu w błąd nieprawdziwymi twierdzeniami zawartymi w pozwie, popartymi jednocześnie fałszywymi dowodami, stanowi działanie oszukańcze przez to, że zamiarem sprawcy jest skłonienie sądu do rozporządzenia cudzym mieniem, u podłoża którego leży błędne wyobrażenie o rzeczywistości wywołane dowodami przedstawionymi przez sprawcę. ” [Kodeks Karny. Część szczególna. Tom III. Komentarz do art. 278-363 k.k., wyd. IV]. Podobne stanowisko zostało wyrażone przez Sąd Najwyższy, który w swoim postanowieniu orzekł, iż "Oszukańcze działanie sprawcy polega na tym, że jego zamiarem jest skłonienie sądu do rozporządzenia cudzym mieniem, u podłoża którego leży błędne wyobrażenie o rzeczywistości wywołane dowodami przedstawionymi przez sprawcę.   [wyrok Sądu Najwyższego z 13 czerwca 1933 roku, Zbiór Orzeczeń Izby Karnej Sądu Najwyższego z 1933 roku, zeszyt 8, poz. 162]. (…) W rozpatrywanej sprawie jednak sytuacja ta nie będzie miała miejsca, ponieważ dochodzenie wierzytelności nie weszło jeszcze na drogę sądową. (…)”.

zaloguj się by móc komentować

porfirogeneta @przemsa 15 października 2019 17:18
15 października 2019 23:03

http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/agent.xsp?symbol=glosowania&NrKadencji=8&NrPosiedzenia=65&NrGlosowania=9

Znalezione obrazy dla zapytania lichocka i olejnikJakbyś dużo palił, tak jak ja, tobyś tak nie narzekał na zapachy, podrzucić więcej wyników głosowań?

zaloguj się by móc komentować

porfirogeneta @Starybelf 15 października 2019 17:42
15 października 2019 23:07

Nie posiada, bo to dureń który zdania z sensem nie potrafi sklecić (pewnie przez to uchodzi za mędrca), ale zawsze się znajdzie sufler co coś podpowie.

zaloguj się by móc komentować

zaloguj się by móc komentować